In de strijd tegen het Coronavirus beslist Sign & Facade tot een shutdown. | Sign & Facade

In de strijd tegen het Coronavirus beslist Sign & Facade tot een shutdown.

18/03/2020

Als werkgever staan wij al enkele dagen voor de bijzonder moeilijke opdracht om de gezondheid van onze werknemers en van hun familie te beschermen, alsook om onze verantwoordelijkheid binnen de maatschappij op te nemen.

Beide bezorgdheden hebben ons vandaag doen besluiten om vanaf heden de uitvoering van al onze werven op te schorten. In de huidige omstandigheden is dit de enige juiste beslissing.

Ongeacht of u een klant, leverancier of onderaannemer bent, of in een andere hoedanigheid aan ons verbonden bent, wij rekenen op u om hier op een verantwoorde manier mee om te gaan gelet op de ongeziene situatie waarmee wij allen geconfronteerd worden.

Door proactief op te treden, en niet te wachten op de beslissing van de overheid die er zonder twijfel aan komt, hebben wij onze werven op een ordelijke en veilige wijze kunnen achterlaten en onze contacten op een gestructureerde wijze kunnen verwittigen zodat ook u de nodige maatregelen kan nemen.

De huidige situatie is een geval van overmacht waardoor ook alle uitvoerings- en leveringstermijnen geschorst zijn. Concreet worden er geen werken of leveringen meer uitgevoerd tot en met vrijdag 3 april as. U zal tijdig verwittigd worden over een eventuele opstart de week erna.

Bij vragen of opmerkingen kan u terecht bij uw vaste contactpersoon van ons die beschikbaar blijft.

Wij danken u voor uw begrip en verantwoordelijkheidszin.
Team Sign & Facade